Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Вилучення гравців основного складу і запасних

Замість гравця основного складу, вилученого з поля до фактичного початку матчу, може взяти участь у грі запасний, але тільки з-поміж записаних у рапорт матчу.

Замість запасного гравця, внесеного в рапорт матчу і вилученого зі стадіону до чи після початку гри, іншого запасного гравця внести в рапорт не можна.

Правило 4. ЕКІПІРУВАННЯ ГРАВЦІВ

Безпека

Гравці не повинні використовувати екіпірування та одяг чи носити якісь предмети, що можуть становити небезпеку для них самих або інших гравців (це стосується також різноманітних ювелірних виробів).

Основне екіпірування

Обов’язкове екіпірування гравця складається з:

· футболки чи сорочки;

· трусів (якщо одягаються теплі шорти, то вони мають
бути однакового кольору з основними трусами);

· гетрів;

· щитків

· взуття.
Щитки:

· повинні повністю закриватися гетрами;

· виготовляються з відповідного матеріалу (гуми, пластику тощо);

· забезпечують потрібний ступінь захисту.

Воротарі

Одяг кожного воротаря кольором має відрізнятися від одягу інших гравців, арбітра та асистентів арбітра.

Порушення/санкції

У випадку будь-якого порушення правила 4:

· зупиняти гру немає потреби;

· арбітр повідомляє гравцеві свої претензії до його екіпірування;

· тільки-но м’яч вийде з гри, гравець залишає поле, щоб упорядкувати свою форму, якщо досі він цього не зробив;

· якщо гравець залишив поле, щоб привести в поря­док форму, то повернутися він може тільки з дозволу арбітра;

· перед поверненням гравця на поле арбітр повинен перевірити екіпірування гравця;

· гравець може вийти на поле тільки в той момент, коли м’яч вийшов із гри.

Якщо гравець був вилучений з поля за порушення правила 4 і повернувся на поле без дозволу арбітра, його варто попередити, показавши йому жовту картку.

Поновлення гри

Якщо арбітр зупинив гру, щоб дати попередження, то матч слід поновити вільним ударом, який виконує гравець команди суперників із того місця, де був м’яч у момент зупинення гри.

 

Правило 5. АРБІТР

Повноваження арбітра

Для проведення кожного офіційного матчу призна­чають арбітра, якого наділяють виключними повнова­женнями щодо використання й трактування правил гри в цьому матчі.

Права та обов’язки

· стежить за точним дотриманням правил гри;

· контролює гру у співпраці з асистентами арбітра і, де це необхідно, із четвертим арбітром;

· стежить за тим, щоб м’яч відповідав вимогам пра­вила 2;

· стежить за тим, щоб екіпірування гравців відпові­дало вимогам Правил (правило 4);

· здійснює хронометраж гри;

· зупиняє, тимчасово припиняє чи відміняє гру на власний розсуд у разі порушення Правил;

· зупиняє, тимчасово припиняє чи відміняє гру через зовнішнє втручання;

· зупиняє гру, якщо, на його думку, гравець дістав серйозну травму, внаслідок якої його слід евакуювати з поля;

· продовжує матч доти, доки м’яч не вийде з гри, якщо, на його думку, гравця травмовано легко;

· не допускає до гри гравця, у якого кровоточить перев’язана рана; гравець може повернутися на поле тільки після дозволу арбітра, який переконався в тому, що кровотечу зупинено;

· не зупиняє гру, якщо це дає перевагу команді, яка
порушила Правила, і карає порушника, коли цю перевагу
вже не можна використати в цей момент;

· карає за порушення більш серйозне, якщо гравець вчинив одночасно декілька порушень;

· повинен застосовувати дисциплінарні покарання до гравця, що допустив порушення, яке карається попере­дженням чи вилученням. Арбітр не зобов’язаний ужи­вати заходів негайно, але повинен зробити це, як тільки м’яч вийде з гри;

· уживає заходів щодо офіційних осіб, які поводяться некоректно, і може на власний розсуд вилучити їх із поля чи з лави запасних гравців;

· приймає рішення щодо повідомлень асистентів ар­бітра про інциденти та порушення, які сталися поза його полем зору;

· стежить, щоб на поле не виходили сторонні особи;

· дає сигнал про поновлення гри після її зупинення;

· подає відповідним організаціям звіт про гру, інфор­мацію про дисциплінарні заходи, вжиті щодо гравців та офіційних осіб і про всі події, які мали місце до, під час та після матчу.

Рішення арбітра

Рішення арбітра щодо фактів, пов’язаних із грою, є остаточними.

Арбітр може змінити своє рішення, усвідомивши його помилковість чи порадившись з асистентом арбітра, тіль­ки за умови, що він до цього моменту не поновив гру чи не закінчив матч.

 

Правило 6. АСИСТЕНТИ АРБІТРА

Обов’язки

На кожний матч призначають двох асистентів арбітра, до чиїх обов’язків (за погодженням з арбітром) входить подавати сигнал прапорцем:

· коли м’яч повністю залишить межі поля;

· яка з команд має право на кутовий удар, удар від
воріт або вкидання м’яча з-за бокової лінії;

· коли команду слід покарати за перебування в поло­женні «поза грою» її гравця;

· коли має відбутися заміна гравців;

· коли сталося порушення правил поза полем зору
арбітра;

· кожного разу, коли порушення сталося ближче до
асистента арбітра, ніж до арбітра, включаючи у винят­кових випадках порушення в штрафному майданчику;

· якщо під час виконання 11-метрового удару воротар рухався вперед до виконання удару, і коли м’яч перетнув лінію.

Допомога асистентів арбітра

Асистенти арбітра повинні допомагати арбітрові про­водити матч відповідно до Правил гри. Зокрема, вони можуть виходити на поле, коли необхідна допомога при контролі відстані 9,15 м.

У випадку невиправданого втручання в дії арбітра або некоректної поведінки арбітр може відмовитися від послуг свого асистента, про що зобов’язаний спеціаль­ним рапортом повідомити організацію, яка проводить змагання.

Правило 7. ТРИВАЛІСТЬ МАТЧУ

Тайми матчу

Матч триває два рівних тайми по 45 хвилин кожний, якщо тільки не було іншої домовленості між обома ко­мандами та арбітром. Будь-яку зміну в тривалості таймів (наприклад, скорочення їх до 40 хвилин через відсутність штучного освітлення) слід обумовити до початку гри. Можливість такої домовленості має передбачати регла­мент змагань.

Перерва між таймами

Гравці мають право на перерву між таймами, яка не повинна тривати більше ніж 15 хвилин. Тривалість перерви повинен визначати регламент змагань і змінювати її мож­на тільки за погодженням з арбітром.

Компенсація втраченого часу

До тривалості кожного тайму в усіх випадках додаєть­ся час, утрачений через:

· проведення замін;

· зупинки у зв’язку з травмами гравців;

· евакуацію за межі поля травмованого гравця;

· навмисне затягування часу гри;

· інші втрати часу.

Компенсувати втрачений час має право лише арбітр.

Метровий удар

Якщо 11-метровий удар призначено в кінці будь-якого з таймів, то для його пробиття надається час.

Додатковий час

Регламент змагань може передбачати два додаткових рівних за тривалістю тайми. Проводячи ці тайми, слід дотримуватися умов правила 8.

Достроково припинений матч

Достроково припинений матч переграють повністю, якщо регламент змагань не передбачає іншого.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...