Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Правило 8. ПОЧАТОК ТА ПОНОВЛЕННЯ ГРИ

Перед початком матчу

Арбітр проводить жеребкування, підкидаючи монету. Команда, що виграла жереб, вибирає ворота, які захища­тиме в першому таймі. Інша команда отримує право на початковий удар. Команда, яка виграла жереб, починає гру в другому таймі. У другому таймі команди міняються воротами.

Початковий удар – це спосіб розпочати або поновити
гру. Його виконують:

· на початку матчу;

· після кожного взяття воріт;

· на початку другого тайму;

· на початку кожного тайму додаткового часу.

М’яч можна забивати безпосередньо з початкового удару. Процедура виконання початкового удару:

· усі гравці мають знаходитись на половині поля своєї ко­манди;

· гравці команди, яка не виконує початкового удару, повинні бути на відстані не менше ніж 9,15 м від м’яча доти, доки його не введуть у гру;

· м’яч повинен лежати нерухомо на центральній по­значці;

· початковий удар виконують після свистка арбітра;

· вважається, що м’яч введено у гру, коли по ньому вдарили ногою й він покотився вперед;

· гравець, який виконав початковий удар, не має пра­ва торкатися м’яча вдруге, доки його не торкнувся інший гравець.

Команда, яка пропустила м’яч, виконує початковий удар.

Порушення/санкції

Якщо гравець, який виконав початковий удар, удруге торкається м’яча раніше, ніж інші гравці, то призначають вільний удар, який виконує гравець іншої команди з місця, де сталося порушення (повторний
дотик).

У всіх інших випадках, коли неправильно виконано початковий удар, його слід повторити.

«Спірний м’яч»

«Спірний м’яч» – це спосіб поновити гру після тимча­сового її зупинення з причини, не передбаченої Прави­лами гри.

Процедура поновлення гри «спірним м’ячем»

Арбітр кидає м’яч у тому місці, де він знаходився, коли гру було зупинено.

Гра поновлюється в той момент, коли м’яч торкнеться землі.

Порушення/санкції

Розіграш «спірного м’яча» слід повторити, якщо:

· гравець торкається м’яча раніше, ніж він упав на землю;

· м’яч викотився за межі поля після того, як упав на землю, і жоден із гравців не встиг торкнутися його.

Особливі обставини

Штрафний або вільний удар, призначений на користь команди, яка захищається, за порушення в межах її май­данчика воріт, виконується з будь-якого місця майдан­чика воріт.

Вільний удар, призначений на користь команди, що атакує, за порушення в межах майданчика воріт супер­ників, виконується з тієї лінії майданчика воріт, яка па­ралельна до лінії воріт, і в точці, розміщеній найближче до місця порушення.

«Спірний м’яч» для поновлення гри, випадково пе­рерваної у момент, коли м’яч був у майданчику воріт, кидається на лінії майданчика воріт, паралельній до лінії воріт, у точці, розміщеній найближче до місця, де був м’яч у момент зупинки.

Правило 9. М’ЯЧ У ГРІ ТА М’ЯЧ ПОЗА ГРОЮ

Вихід м’яча з гри

Вважається, що м’яч не в грі, коли він повністю пе­ретнув лінію воріт або бокову лінію, коли гру зупинив арбітр.

М’яч у грі

Решту часу, від початку до кінця матчу, м’яч вва­жається в грі, зокрема й тоді, коли:

· він відскакує від стояка воріт, поперечини чи флаг­штока й залишається в межах поля;

· він влучає в арбітра чи асистента арбітра в межах поля.

 

Правило 10. МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ ВЗЯТТЯ ВОРІТ

Взяття воріт

Вважається, що м’яч забито у ворота, коли він повніс­тю перетнув лінію воріт між стояками й під поперечиною і якщо нападаючі не допустили перед цим порушення правил гри.

Команда-переможець

Команда, яка протягом матчу забила більше голів, є переможцем. Якщо команди забили однакову кількість м’ячів або не забили жодного, то вважається, що гра за­кінчилася внічию.

Регламент змагань

Якщо матч закінчився внічию, а треба визначити пе­реможця для кваліфікації в наступний раунд турніру, регламент може передбачати додатковий час або інші заходи, які схвалила Міжнародна рада.

 

Правило 11. ПОЛОЖЕННЯ «ПОЗА ГРОЮ»

Визначення положення «поза грою»

Сам по собі факт перебування гравця в положенні «поза грою» не є порушенням правил.

Вважається, що гравець перебуває в положенні «поза грою», коли знаходиться до воріт суперників ближче, ніж м’яч і передостанній гравець команди суперників.

Гравець не перебуває в положенні «поза грою», якщо:

· він перебуває на власній половині поля;

· перебуває на одній лінії з передостаннім гравцем суперників;

· він перебуває на одній лінії з останнім і передостан­нім гравцями команди суперників.

Порушення

Гравця, який перебуває в положенні «поза грою», слід покарати тільки в тому разі, якщо в момент, коли м’яча торкнувся партнер по команді, він, на думку арбітра, активно втручався в гру, а саме:

· брав безпосередню участь у діях із м’ячем;

· утручався в дії суперників;

· отримав певну перевагу зі своєї позиції.
Порушення нема

Гравця не слід карати за перебування в положенні «поза грою», якщо він одержує м’яч безпосередньо після:

· удару від воріт;

· укидання м’яча з-за бокової лінії;

· кутового удару.
Порушення/санкції

Якщо гру зупинено за порушення Правил, пов’язане з положенням «поза грою», арбітр повинен призначити вільний удар на користь команди суперників із місця порушення.

Рішення Міжнародної ради

При визначенні положення «поза грою» термін «бли­жче до воріт суперника» означає те, що будь-яка частина його голови, тулуба чи ніг знаходиться ближче до лінії воріт суперника, ніж м’яч і передостанній гравець супер­ника. Руки не відносяться до цього визначення.

 

Правило 12. ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ І НЕКОРЕКТНА ПОВЕДІНКА

Неправильні прийоми і недисциплінована поведінка гравців карається таким чином.

Штрафний удар

Штрафний удар призначається, якщо гравець удався до однієї з нижчезазначених неправильних дій, виконав­ши їх грубо й небезпечно для суперника або з надмірною силою:

· ударив або спробував ударити суперника ногою;

· поставив або спробував поставити суперникові під­ніжку;

· стрибнув на суперника;

· небезпечно атакував суперника;

· ударив або спробував ударити суперника рукою;

· грубо штовхнув суперника.

Штрафний удар на користь команди суперників при­значають також тоді, коли вчинене одне з таких чотирьох порушень:

· гравець, атакуючи суперника з метою заволоді­ти м’ячем, раніше торкнувся ніг суперника, а потім м’яча;

· гравець затримав суперника руками або корпусом;

· гравець плюнув або спробував плюнути на супер­ника;

· гравець навмисне торкнувся м’яча рукою (це не стосується воротаря в межах його штрафного майдан­чика).

Штрафний удар виконують із місця, де сталося пору­шення правил (див. правило 8).

Метровий удар

11-метровий удар призначають, коли вчинене одне з 10 вище зазначених порушень у межах свого штрафного майданчика, незалежно від місця перебування м’яча (але м’яч у грі).

Вільний удар

Вільний удар призначають на користь команди су­перників у тому випадку, коли воротар у межах свого штрафного майданчика вчинив одне з таких п’яти по­рушень:

· контролював м’яча руками більше ніж 6 секунд, перш ніж звільнився від нього;

· звільнившись від м’яча, знову торкнувся його ру­кою, коли ніхто з інших гравців ще не встиг доторкну­тися до м’яча;

· торкнувся м’яча рукою після того, як партнер по команді умисне спрямував йому м’яча ногою;

· торкнувся м’яча рукою після того, як партнер по команді безпосередньо після вкидання з-за бокової лінії умисне спрямував йому м’яча;

· удався до дій, спрямованих на затягування часу гри.

Вільний удар призначається на користь команди су­перників, якщо гравець, на думку арбітра, зробив одне з таких порушень:

· зіграв щодо суперника небезпечно;

· завадив просуванню суперника (не вступаючи з ним у тілесний контакт);

· завадив воротареві ввести м’яч у гру з рук;

· здійснив будь-яке інше порушення, не передбачене правилом 12, за яке арбітр зупиняє гру з метою попе­редження (жовта картка) або вилучення гравця (червона картка).

Вільний удар виконують із місця, де сталося пору­шення.

Дисциплінарні санкції

Порушення, які карають попередженням.

Гравця потрібно попередити, показавши йому жовту картку, якщо він зробив будь-яке з таких семи порушень:

· поводився не по-спортивному;

· словами чи діями виказував незгоду з рішенням арбітра;

· систематично порушував Правила гри;

· затримував поновлення гри;

· порушував належну відстань, коли виконувався ку­товий, штрафний чи вільний удар;

· виходив чи повертався на поле без дозволу арбітра;

· навмисне залишив поле без дозволу арбітра.

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-09

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...