Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Вихідні дані до розрахунку економічної ефективності (з незаразної патології)

 

Найменування показників Одиниця виміру Порівнювані варіанти
Кількість телят, яких лікували голів ЗО ЗО ЗО
Одужало телят -II- ЗО
Загинуло телят -II- -
Тривалість лікування дні
Витрати на лікування грн. 141,7 144,1 175,3
Середньодобовий приріст живої маси телят кг 0,5 0,55 0,48

1.Розрахунок економічного збитку від бронхопневмонії по дослід­
них групах (3):

А) Зт = М х Ж х Ц - Вф - 1 х 90 х 4,5 - 29,2 - 375,8 грн.

32 = М х (Вз - Вхв) х Т х Ц = 29 х (0,7 - 0,5) х 8 X 4,5 = 208,8 грн.

З = Зі + 32 = 375,8 + 208,8 - 584,6 грн. Б) 32 = М х (Вз - Вхв) х Т х Ц - ЗО х (0,7 - 0,55) х 8 х 4,5 - 162 грн.

3 = 32 = 162 грн. В) 3, = М х Ж X Ц х Вф - 2 х 90 х 4,5 - 58,4 = 751,6 грн.

32= М х (Вз -Вхв) х Т х Ц = 28 х (0,7 - 0,84) х 9 х 4,5 - 249,48 грн.

З = Зї + 32 =751,6 + 249,48 - 1001,08 грн.

2. Розрахунок попередженого економічного збитку внаслідок лікуваль­
них заходів:

А) Пз3 = Мл х Кл хЖ х Ц -3 = ЗО х 0,15 х 90 х 4,5 - 584,6 = 1237,9 грн.

 
 


) Пз2 = Мл х Кл х Ж х Ц -3 = ЗО х 0,15 х 90 х 4,5 - 162 = 1660,5 грн. В) Пз2 = Мл х Кл х Ж х Ц -3 - ЗО х 0,15 х 90 х 4,5 - 249,48 = 821,42 грн.

3. Розрахунок економічного ефекту, отриманого як результат ліку­
вання хворих телят:

А) Ее = Пз - Вв - 1237,9 - 141,7 = 1096,2 грн. Б) Ее = Пз-Вв ж 1660,5-144,1 = 1516,4 грн. В) Ее = Пз - Вв - 821,42 - 175,3 = 646,12 грн.

4. Розрахунок економічного ефекту від проведених лікувальних за­
ходів на одну грн. витрат:

А) Егрн. = Ее: Вв - 1096,2: 141,7 = 7,7 грн. Б) Егрн. = Ее: Вв = 1516,4: 144,1 -10,5 грн. В) Егрн. = Ее: Вв = 646,12: 175,3 = 3,6 грн.

Приклад 2. Визначення економічної ефективності (з інфекційної патології)

Визначити економічну ефективність оздоровчих заходів при лейкозі. Умови: є господарстві утримується 1327 гол. великої рогатої ху­доби, в т.ч. 440 корів. Виділено 200 корів реагуючих в РІД, з них виму­шено забито 60 гол., в т.ч. 28 тільних. Середньодобовий надій здоро­вих корів складав 13 кг молока, хворих - 8 кг. Вихідні дані до розрахунку пердставлені в таблиці 12.

Таблиця 12

Вихідні дані до розрахунку економічної ефективності (з інфекційної патологи*)

 

Найменування показників Одиниця виміру Сума
Витрати на проведення діагностичних досліджень грн
Витрати на проведення дезінфекції -II-
Витрати на проведення санітарних ремонтів -II-
Всього ветеринарних витрат -II-
Виручка від реалізації продуктів забою (за даними бухгалтерії) -II-

1.Розрахунок економічного збитку від вимушеного забою (Зі): Зі =
М х Ж х Ц - Вф = 60 х 400 х 4,5 - 74306 = 33694 грн.

2. Розрахунок економічного збитку від зниження молочної продук­
тивності (Зг):

32 = М х (Вз - Вхв) х Т х Ц = 60 х (13 - 8) х ЗО х 0,65 = 19500 грн.

3. Розрахунок економічного збитку від недотримання приплоду (Зз):
Вартість одного теляти під час народження складає

3,61 х Ц - 3,61 х 65 - 234,65 грн. Було забито 28 тільних корів

33 = 28 х 234,65 = 6570,2 грн.

4. Загальна сума економічного збитку (3):

З = 3, + 32 + Зз = 33694 +19500 + 6570,2 ^59764,2 грн.

5. Розрахунок попередженого економічного збитку внаслідок про­
філактики і ліквідації хвороби (Пз):

Пз = Мст х Кз, х Кзб - 3 = 1327 х 0,227 х 298,8 - 59764 з 30243 грн.

6. Розрахунок економічного ефекту, отриманого як результат про­
філактики та ліквідації хвороби:

Ее = Пз - Вв = 30243 - 6550 = 23693,2 грн.

7. Розрахунок економічного ефекту від проведених профілактичних
заходів на 1 грн. витрат:

Егрн. = Ее:Вв = 23693,2: 6550 = 3,6 грн.

Таблиця 13

Приблизні коефіцієнти захворюваності, летальності та питомі

Величини економічного збитку при інфекційних, інвазійних

І незаразних хворобах тварин

 

 

 

Захворювання Коефіцієнт Питома величина еконо­мічного збитку на 1 за­хворілу тварину, грн.  
захворю­ваності лета­льності  
 
Інфекційні захворювання  
Великої рогатої худоби  
Сказ 0,030 1,000 324,64  
їруцельоз 0,480 - 226,04  
Диплококова інфекція 0,640 0,200 14,71  
Злоякісна катаральна лихоманка 0,007 0,400 68,50  
Колібактеріоз 0,620 0,190 18,56  
Лептоспіроз 0,628 0,070 33,16  
Сальмонельоз 0,760__ 0,190 20,40  
Пастерельоз 0,420 0,170 17,71  
Трихофітія 0,530 - 9,50  
Сибірка 0,012 0,774 262,70  
Туберкульоз 0,720 - 209,65  
Емфізематозний карбункул 0,013 0,700 147,31  
Ящур 0,910 0,015 37,80  
Свиней  
Сальмонельоз 0,260 0,180 11,58  
Коліентеротоксемія 0,052 0,97 36,35  
Хвороба Ауєскі 0,500 0,409 34,75  
Бруцельоз 0,390 - 20,50  
Дизентерія 0,270 0,071 14,12  
Продовження таблиці 13 1 2 3 4 Інфекційний атрофічний риніт 0,710 0,170 25,34 Лептоспіроз 0,270 0,190 17,43 Пастерельоз 0,420 0,290 19,90 Вірусна пневмонія 0,270 0,180 15,00 Вірусний гастроентерит 0,311 0,094 15,61 Бешиха 0,710 0,140 15,78 Чума 0,800 0,378 38,24 Ящур 0,600 - 8,68 Овець Бруцельоз 0,340 - 32,30 Дизентерія 0,620 0,091 2,40 Інфекційна ентеротоксемія 0,410 0,910 11,40 Контагіозна ектима 0,259 0,118 3,80 Лептоспіроз 0,060 0,066 8,75 Лістеріоз 0,510 0,240 14,05 Сальмонельоз 0,380 0,220 6,05 Ящур 0,700 - 3,50 Птиці Н'юкаслська хвороба 0,820 0,410 2,60 Інфекційний ларинготрахеїт 0,530 0,087 1,71 Колібактеріоз 0,270 0,170 0,69 Лейкоз 0,260 - 3,14 Пастерельоз 0,750 0,340 2,98 Пулороз-Тиф 0,860 0,285 0,42 Туберкульоз 0,730 - 5,48 Інвазійні захворюванняВеликої рогатої худоби Гіподерматоз 0,460 - 18,50 Діктіокаульоз 0,550 0,080 38,27 Парамфістоматоз (гостра фор- піяо 0 140 10,64 мз) Тейлеріоз 0,074 0,054 77,18 Телязіоз 0,240 - 4,82 Фасціольоз 0,263 - 34,71 Цистицеркоз 0,002 - 17,00 Ехінококоз 0,190 - 12,74 Овець Гемонхоз 0,560 0,240 9,74 Діктіокаульоз 0,410 0,060 6,11 Моніезіоз 0,360 0,071 6,24 Фасціольоз 0,320 0,022 7,15 Ценуроз 0,070 0,190 8,11

 

Продовження таблиці 13 1 2 3 4 Ехінококоз 0,160 0,210 4,11 Свиней Аскароз 0,470 0,110 7,42 Трихоцефальоз 0,410 0,080 6,13 Езофагостомоз 0,460 - 9,17 Ехінококоз 0,069 - 8,90 Птиці Аскаридіоз 0,700 - 0,57 Кокцидіоз 0,110 0,160 0,99 Незаразні захворюванняВеликої рогатої худоби Аліментарна остеодистрофія 0,230 - 26,69 Атонія передшлунків: 0,097 - 12,46 в т.ч. гостра 0,087 - 8,79 хронічна 0,010 - 45,10 Бронхопневмонія телят 0,170 0,150 25,07 Гінекологічні захворювання 4,500 - 36,58 Диспепсія телят: 0,460 0,320 15,51 в т.ч. проста 0,270 0,060 11,50 токсична 0,190 0,660 34,70 Кератоконьюнктивіт - - 7,93 Мастит корів: серозний - - 9,48 катаральний 11,68 гнійно-катаральний - - 27,39 Тимпанія рубця - - 12,31 в т.ч. гостра - - 11,46 хронічна - - 22,33 Ендометрит 0,045 - 36,58 Свиней Бронхопневмонія 0,210 0,110 11,93 Гастроентерит 0,180 0,081 8,52 Диспепсія поросят: 0,130 0,083 7,12 в т.ч. проста 0,109 0,016 5,23 токсична 0,021 0,151 16,67 Токсична дистрофія печінки 0,153 0,420 32,84 Овець Атонія передшлунків 0,096 0,150 18,20 Бронхопневмонія 0,310 0,330 9,00 Гастроентерит 0,064 0,260 6,37 Тимпанія рубця 0,140 0,410 24,20 Мастит 0,092 - 9,81
Продовження таблиці 13 1 | 2 | 3 | 4 Норок Гепатоз 0,012 0,420 22,17 Бронхопневмонія 0,014 0,501 21,03 Гіпотрофія цуценят 0,008 0,273 13,25 Сечокам'яна хвороба 0,013 0,310 15,05 Лисів Бронхопневмонія 0,004 0,180 16,38 Гіпотрофія цуценят 0,006 0,280 25,48 Соболів Бронхопневмонія 0,003 0,190 28,50 Гіпотрофія цуценят 0,050 0,385 57,75 Птиці Авітамінози 0,410 0,180 1,16 Аліментарна остеодистрофія 0,180 0,090 1,33 Гепатит 0,070 0,140 2,24 Жовтковий перитоніт 0,150 0,210 2,89  

Об'єкти ветеринарного контролю

До об'єктів ветеринарного контролю відносяться:

1) Тваринницькі господарства всіх форм власності, а в них - всі ви­
ди тварин, в тому числі, промислових тварин, птицю, риб; приміщення
для них; території навколо ферм; гноєсховища; пасовища, водойми, си­
лосні споруди, кормокухні, фуражні склади; предмети догляду за твари­
нами, транспортні засоби, які використовуються на підвозі кормів, виве­
зенні гною, транспортуванні тварин та продукції тваринництва; корми і
вода для тварин; продукти і сировина (молоко, м'ясо, вовна, яйця, шкури
звірів тощо); забійні пункти, місця утилізації трупів.

2) Бази для перетримки худоби, відгодівельні пункти (тварини, при­
міщення для худоби); територія, водойми, гноєсховища, корми, транс­
портні засоби.

3) Бази і склади фуражу (територія, приміщення).

4) На транспорті і державному кордоні: транспортні засоби (авто­
мобілі, вагони, пароплави, літаки) для перевезення тварин і сировини;
завантажувально-вивантажувальні майданчики і обладнання, місця во­
допою, тварини і продукти тваринного походження.

5) Базари (місця торгівлі худобою, птицею, рибою тощо); тварини,
продукти тваринного і рослинного походження, якими дозволено торгу­
вати.

6) Підприємства по забою тварин, переробці м'яса і м'ясопродуктів
- м'ясокомбінати, бойні, забійні пункти, ковбасні і консервні заводи, хо­
лодильники (на цих підприємствах: територія, виробничі та складські
приміщення, завантажувально-розвантажувальні майданчики, водопо­
стачання, каналізація, міжцеховий транспорт, всі види продукції).

7) Підприємства по заготівлі та переробці молока і молочних про­
дуктів (територія, виробничі та складські приміщення, обладнання,
транспортні засоби, продукція).

8) Підприємства по заготівлі, зберіганню та переробці сировини
тваринного походження: прийомні пункти, шкіряні склади та заводи, шу­
бні підприємства; підприємства по переробці вовни, волосся, щетини,
кісток, рогів; утильсанзаводи по виготовленню м'ясо-кісткового борошна.

Методи ветеринарного контролю

В залежності від об'єкта та цілей контролю розроблені наступні ме-

тоди:

1) регулярний (постійний або періодичний) нагляд за об'єктами;

2) перевірки, обстеження, огляди;

3) спеціальні лабораторні (мікробіологічні, біохімічні) дослідження;

4) ветеринарно-санітарна оцінка (експертиза);

5) перевірка відповідних документальних даних.

5.2. Організація ветеринарно-санітарного контролю в тваринницьких господарствах

Ветеринарно-санітарний контроль у тваринницьких господарствах складається з контролю за виконанням ветеринарно-санітарних вимог:

1) Ветеринарно-санітарний контроль за будівництвом складається
з контролю за виконанням ветеринарно-санітарних вимог при будівниц­
тві тваринницьких приміщень. Ветеринарні спеціалісти приймають
участь при виборі ділянки для будівництва, дислокації окремих примі­
щень, постійним контролем за ходом будівництва та приймання примі­
щень в експлуатацію. Вимоги в галузі будівництва передбачені в спеціа­
льних ветеринарно-санітарних нормах технологічного проектування
тваринницьких приміщень, розроблених і затверджених Державним де­
партаментом ветмедицини Мінагрополітики України.

Особлива увага повинна бути приділена при оснащенні контролюю­чими приладами мікроклімату та освітлення приміщень тваринницьких комплексів.

2) Контроль правильного використання ветеринарно-санітарних
об'єктів (санпропускники, дезбар'єри, гноєсховища, біотермічні ями і та­
ке інше). Контролювати, щоб тваринницькі ферми працювали в режимі
підприємств закритого типу, санітарний стан території ферми.

3) Контроль гігієнічних умов роботи працівників ферми (умови праці
та відпочинку, забезпечують спецодягом і взуттям, предметами особис­
тої гігієни).

4) Ветеринарно-санітарний контроль за виконанням правил годівлі
та утримання тварин і птиці є попереджувальним заходом, який направ­
лений на недопущення порушення цих правил, покращення ветеринар­
но-санітарного стану ферм та комплексів, забезпечуючи високий рівень
ветеринарно-санітарної культури ведення тваринництва.

Під високою ветеринарно-санітарною культурою тваринництва ро­зуміють таку технологію виробництва на фермах, при якій отримують максимально доброякісні у ветеринарному відношенні продукти тварин­ництва.

Перевіряючи технологію утримання тварин, ветеринарні спеціалісти звертають увагу на розміщення тварин, перегрупування тварин на фер­мі, роботу механізмів та обладнання, які забезпечують прийняту техно­логію утримання.

Регулярно перевіряють якість кормів при заготівлі, підготовці та згодовуванні. Періодично надсилають проби кормів в лабораторію для контролю якості та цінності їх. При виявленні недоброякісних кормів за­бороняють їх використання для годівлі тварин.

5) Ветеринарно-санітарний контроль за отриманням, зберіганням
та переробкою молока зводиться до систематичного контролю виконан­
ня наступних правил: підтримання чистоти в доїльних залах і молочних;
захист приміщень від мух; регулярна очистка корівників і територій від
гною; щоденне чищення шкіряного покриву корів; підмивання вимені пе­
ред доїнням; миття і стерилізація молочного посуду, доїльних апаратів,
молокопроводів; виконання гігієнічних правил доїння корів, зберігання
молока, правил особистої гігієни обслуговуючим персоналом; виконання
правил отримання молока від хворих тварин.

6) Контроль за забоєм тварин проводиться як при плановому, так і
при вимушеному забої. В господарстві повинні бути обладнані забійні
пункти або ж площадки (тверде покриття і вода) для отримання добро­
якісного м'яса. Дозвіл на забій дає тільки ветеринарний спеціаліст (ніхто
інший не має права давати дозвіл на забій). При вимушеному забої, не­
залежно від причини, обов'язково направляють проби для бактеріологі­
чного дослідження в лабораторію. До отримання експертизи з лабора­
торії (3 доби) зберігання туші покладається на адміністрацію господарс­
тва або власника.

7) Ветеринарному контролю підлягає шкіряна, хутрова сировина,
смушки, вовна, волос, кістки, роги, копита, кишкова сировина, пір'я та
пух птиці тощо. Заготівлю сировини дозволяє головний інспектор району
і виключно в благополучних з інфекційних захворювань господарств і
населених пунктів. Шкіряна сировина в обов'язковому порядку підлягає
дослідженню на сибірку.

При закупівлі племінних та користувальних тварин головним завда­нням контролю є забезпечення ветеринарного благополуччя тварин, недопущення заносу заразних хвороб у господарства.

Враховуючи особливості функціонування тваринницьких промисло­вих комплексів (обмежена територія, велика кількість тварин та птиці, комплектування поголів'я з інших господарств тощо). Ветеринарні спеці­алісти, які ведуть ветеринарно-санітарний контроль і нагляд, повинні жорстко контролювати будівництво та експлуатацію тваринницьких при­міщень, роботу технологічного обладнання та контролюючої апаратури, комплектування тваринами з інших господарств, суворе дотримання технології утримання і, у відповідності до технології, проводити ветери­нарно-санітарні заходи, підтримувати вимоги діяльності комплексів, як підприємств закритого типу. Дуже важливим аспектом в роботі ветспеці-алістів комплексу є контроль екологічних аспектів діяльності (стічні води, утилізація гною та гноївки), особливо складні в цьому відношенні питан­ня створюються на великих свинокомплексах.

Заключним актом ветеринарно-санітарного контролю в господарст­вах є проведення ветеринарно-санітарних заходів. Ветеринарно-сані-

тарні заходи бувають планові та вимушені. Вимушені ветеринарно-санітарні заходи проводять при виявленні якихось порушень правил, виникненні захворювань тощо. Ветеринарно-санітарна робота в плановому порядку включає проведення ветеринарно-санітарного дня і паспортизацію тва­ринницьких ферм.

5.3. Організація ветеринарно-санітарного контролю

та нагляду на транспорті та державному

кордоні України

Державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд на держав­ному кордоні та транспорті здійснюються регіональними службами дер­жавного ветеринарно-санітарного контролю на державному кордоні та транспорті, їх структурними підрозділами. Регіональні служби державно­го ветеринарно-санітарного контролю на кордоні та транспорті були створені в нашій країні у відповідності з Законом України "Про ветерина­рну медицину". Територія України розділена на 6 регіонів, у відповіднос­ті з шістьма залізницями країни.

В складі регіональних служб на кордоні та транспорті Міністерством агрополітики України на автошляхах, залізницях, в морських, річкових і повітряних портах та при міжнародних поштамптах створені прикордонні і транспортні пункти державного ветеринарного контролю та нагляду.

Таблиця 14

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-23

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...