Главная Случайная страница


Категории:

ДомЗдоровьеЗоологияИнформатикаИскусствоИскусствоКомпьютерыКулинарияМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОбразованиеПедагогикаПитомцыПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРазноеРелигияСоциологияСпортСтатистикаТранспортФизикаФилософияФинансыХимияХоббиЭкологияЭкономикаЭлектроника


Перелік служб державного ветеринарного контролю на кордоні, транспорті і закріплених зон обслуговування

 

 

 

№ п/п Назва регіональної служби Зони обслуговування
Територія Украї­ни в межах залізниці Ділянки держкордону України в ме­жах областей
1. Південно-Західна м. Київ Південно-Західної Житомирської, Київської, Чернігівської, Сумської, Вінницької, Черкаської, Хмельницької
2. Донецька м. Донецьк Донецької Донецької, Луганської, Дніпропетровсь­кої, Харківської, Запорізької
3. Львівська м. Львів Львівської Чернівецької, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської, Волинської, Рівненської, Тернопільської
4. Південна м. Харків Південної Сумської, Харківської, Чернігівської, Полтавської
5. Придніпровська м. Дніпропет­ровськ Придніпровської Запорізької, Республіки Крим, Херсонської, Харківської, Дніпропетровської
6. Одеська м. Одеса Одеської Одеської, Кіровоградської, Миколаївсь­кої, Херсонської, Черкаської, Вінницької

Ця служба має таку структуру:

1. Південно-Західна регіональна служба (м. Київ), яка обслуговує
територію України в межах Південно-Західної залізниці і в своєму складі
має 6 прикордонних пунктів (Вінницький, Житомирський, Київський, Ко­
нотопський, Хмельницький, Чернігівський) та 2 транспортні пункти (Козя-
тинський, Шепетівський).

2. Донецька регіональна служба (м. Донецьк), яка обслуговує тери­
торію України в межах Донецької залізниці з підпорядкованими їй 6 при­
кордонних пунктів (Донецький, Іловайський, Краснолуцький, Маріуполь­
ський, Луганський, Сватівський) та 4 транспортних пунктів (Дебальцівсь-
кий, Краснолиманський, Микитівський, Ясенуватський).

3. Львівська регіональна служба (м. Львів), яка обслуговує терито­
рію України в межах Львівської залізниці. В склад цієї служби входить 15
прикордонних (Івано-Франківський, Ковельський, Королівський, Львівсь­
кий, Луганський, Мостиський, Мукачівський, Рава-Руський, Рівненський,
Тернопільський, Ужгородський, Чорківський, Чопський, Чернівецький,
Ягодинський) та 4 транспортні пункти (Клепарівський, Підзамчівський,
Самбірський, Чернівецький).

4. Південна регіональна служба (м. Харків), яка обслуговує терито­
рію в межах Південної залізниці і має в своєму складі 4 прикордонні
(Куп'янський, Полтавський, Сумський, Харківський) та 3 транспортні пун­
кти (Основ'янський, Полтава-Київський, Ромоданівський).

5. Придніпровська регіональна служба (м. Дніпропетровськ), зоною
обслуговування якої є територія в межах Придніпровської залізниці і має
в своєму складі 5 прикордонних (Бердянський, Керченський, Сімферо­
польський, Феодосійський, Ялтинський) та 5 транспортних пунктів (Джа-
нкойський, Запорізький, Криворізький, Мелітопольський, Нижньодніп­
ровський).

6. Одеська регіональна служба (м. Одеса), зона обслуговування
якої знаходиться в межах Одеської залізниці з підпорядкованими їй 8
прикордонними (Ізмаїльський, Іллічівський, Кілійський, Миколаївський,
Одеський, Південний, Ренійський, Херсонський) та 7 транспортними
пунктами (Звенигородський, Знам'янський, Котовський, Первомайський,
Уманський, Черкаський, Шевченківський).

Регіональні служби державного ветеринарного контролю на держа­вному кордоні і транспорті з підпорядкованими їм прикордонними та транспортними пунктами державного ветеринарного контролю безпосе­редньо підпорядковані Державному департаменту ветеринарної меди­цини Мінагрополітики України, який призначає і звільняє з роботи нача­льників регіональних служб, а працівників прикордонних та транспорт-

них пунктів призначають на роботу та звільняють начальники регіональ­них служб.

Основними завданнями регіональної служби на кордоні та транспорті є:

- охорона території України від занесення збудників інфекційних
хвороб тварин з інших країн;

- забезпечення ветеринарно-санітарного контролю при імпорті-
експорті, перевезенні тварин, продуктів і сировини тваринного похо­
дження, фуражу та інших підконтрольних вантажів усіма видами транс­
порту, в тому числі, в ручній поклажі та в багажі пасажирів і в поштових
відправленнях.

Прикордонні і транспортні пункти державного ветеринарного конт­ролю в своїй діяльності керуються Законом України "Про ветеринарну медицину", наказами та інструкціями Мінагрополітики, Державного де­партаменту ветмедицини, чинним законодавством, правилами пропуску вантажів, взаємодіють із прикордонною, митною, залізничною службами, службою фіто-санітарного контролю, органами місцевої влади та орга­нами управління державної ветеринарної медицини.

Підконтрольними ветеринарному нагляду є:

- всі види тварин (домашні, дикі, зоопаркові, лабораторні, хутрові
звірі, кролі, домашня і дика птиця, добовий молодняк птиці, бджоли і
шовкопряди, жива риба і рибопродукти, раки, жаби, молюски, сперма,
запліднені клітини тварин, або зиготи й ембріони, запліднена і в ембріо­
нальній стадії ікра риб, інкубаційні яйця), харчові продукти тваринного
походження і вироби з них (м'ясо і м'ясопродукти, молоко і молокопро-
дукти, яйця харчові, яєчний порошок, меланж, тушки пернатої дичини,
мед та інші продукти бджолярства), сировина тваринного походження
для переробки (не вичинені шкури й напівфабрикати з них, не вичинені
шкурки хутрових звірів, необроблена вовна, пух, пір'я, волосся, роги,
ратиці, кістки, кишки, залози і їх виділення, бджолиний віск, кокони шов­
ковичного шовкопряда, яєчна маса для переробки, тваринний жир тощо);

- готові харчові продукти тваринного походження (м'ясні, м'ясо-
рослинні, рибні консерви, сир, масло вершкове, маргарин, жир, сухе мо­
локо, дитяче харчування, ковбасні вироби, м'ясні концентрати);

- корми тваринного походження (м'ясне, рибне, кров'яне й кістко­
ве борошно, сухі, комбіновані і живі корми для риб), корми рослинного
походження (фуражне зерно, комбікорми, кормові суміші, макуха, ко­
ренеплоди, бульбоплоди, сіно, солома, сінаж);

- біологічні та фармацевтичні ветеринарні засоби, мікробні й віру­
сні культури та гриби, предмети колекціонування тваринного походжен­
ня, інші продукти, предмети й матеріали, які можуть бути носіями збуд­
ників заразних хвороб.

Прикордонний і транспортний пункти державного ветеринар­ного контролю:

- здійснюють нагляд:

■ за дотриманням ветеринарно-санітарних вимог при міждержавних
та внутрішньодержавних перевезеннях (перегонах) тварин, продуктів і
сировини тваринного походження та інших підконтрольних вантажів усі­
ма видами транспорту, в тому числі, у багажі й ручній поклажі пасажирів
та у поштових відправленнях;

■ за ветеринарно-санітарним станом транспортних засобів, якими
здійснюють експортні, імпортні транзитні та внутрішньодержавні переве­
зення підконтрольних вантажів, складських приміщень, карантинних баз,
навантажувальних майданчиків та інших спеціальних споруд, тваринни­
цьких господарств та підприємств, що відправляють вантажі, шляхів для
перегону імпортованих тварин, місць випасу їх, водопою і ночівлі;

■ за збором і утилізацією гною, сечі і підстилки із транспортних за­
собів у місцях пропуску вантажів (міждержавних морських, річкових та
повітряних портах, на прикордонних залізничних станціях і автошляхах);

- перевіряють:

■ правильність оформлення ветеринарних документів на підконт­
рольні вантажі, що перевозяться (пересилаються), ввозяться із-за меж
України та вивозяться за її межі, а прикордонний пункт, крім того, про­
водить обмін іноземних ветеринарних сертифікатів на ветеринарні сві­
доцтва, при імпорті, та свідоцтв на ветеринарні сертифікати, при експо­
рті вказаних вантажів;

- ветеринарно-санітарний стан молока, молокопродуктів,м'яса, м'я­
сопродуктів, консервів, (в тому числі, рибних), сировини тваринного по­
ходження (шкір, хутра, вовни, кісток та ін.), зернофуражу, з їх вибірковим
відкриттям до 10% місць при експорті, імпорті, транзиті, навантажуванні,
розвантажуванні;

■ виконання установами, що експортують, імпортують, транспорту­
ють вантажі, вимог Закону "Про ветеринарну медицину", інструкцій, на­
станов, наказів і вказівок Державного департаменту ветеринарної меди­
цини з держветінспекцією Мінекономіки України, а також міжнародних
угод по ввезенню (вивезенню) із-за кордону тварин, продуктів і сировини
тваринного походження, біологічних, ветеринарних препаратів, предме­
тів колекціювання тваринного походження, фуражу тощо;

- здійснюють:

- клінічний огляд з термометрією тварин, а в необхідних випадках
оформляють температурний листок і надають лікувальну допомогу хво­
рим тваринам, проводять патологоанатомічний розтин загиблих тварин,
відбирають патматеріал для лабораторного дослідження;

■ телеграфне повідомлення разом із відправником найближчих на
шляху руху пунктів напування тварин про відправлення тварин, конт­
роль своєчасності напування їх і годівлі та контроль якості води і кормів;

- контроль напрямків руху підходу транспортних засобів після пе­
ревезення тварин, продуктів і сировини тваринного походження на ве­
теринарно-санітарну обробку, а також розшуку їх на випадок не надхо­
дження у визначені терміни, зняття й прибирання трупів, загиблих у
транспортних засобах тварин, під час зупинок на шляху руху силами і
засобами проміжних станцій, портів або пристаней, а при розвантажу­
ванні - силами і засобами вантажоодержувача;

■ контроль своєчасності закриття, відкриття станцій, портів, приста­
ней для завантаження (розвантаження) вантажів, підконтрольних вете­
ринарній медицині у місцях, оголошених неблагополучними щодо зара­
зних хвороб тварин;

■ разом з органами місцевої влади, установами ветеринарної ме­
дицини та фахівцями господарств, структурами Держкомкордон і Держ­
миткому України на прикордонній території заходи, спрямовані на запо­
бігання занесення з інших країн і поширення інфекційних хвороб тварин,
на дотримання вимог по утриманню тварин у прикордонній зоні;

■ ветеринарно-освітню роботу серед провідників тварин, працівни­
ків транспорту, вантажовідправників, вантажоодержувачів та осіб, які
зайняті перевезенням вантажів тваринного походження.

- визначають:

■ умови перевезення тварин, продуктів і сировини тваринного по­
ходження, відповідно до чинних інструкцій та постанов;

■ категорію ветеринарної обробки засобів транспорту, а в необхід­
них випадках, організовують і проводять ветеринарно-санітарну обробку їх;

■ оперативно повідомляють органи місцевої державної ветеринар­
ної медицини та регіональну службу державного ветеринарного контро­
лю на кордоні і транспорті про виникнення захворювання або про заги­
бель серед імпортованих, експортованих або транспортованих тварин,
вживають термінових заходів щодо з'ясування причин захворювання чи
загибелі, запобігання поширенню інфекції, затримки неблагополучного
поголів'я, продуктів чи сировини тваринного походження, його ізоляції та
знезараження;

■вивчають епізоотичну ситуацію на території зони діяльності пункту
та аналізують її в країнах виходу вантажу;

■дають консультації з питань ветеринарних вимог при експорті, ім­
порті, транзиті та перевезеннях по території України;

■приймають оплату за виконані ветеринарні послуги, згідно з при­
йнятими тарифами вартості.

При наявності в зоні обслуговування прикордонного або транспорт­ного пунктів державного ветеринарного контролю дезинфекційно-промивальної станції або пункту, крім того:

- організовують і здійснюють дезинфекцію вагонів для спеціальних
перевезень;

- контролюють ветеринарно-санітарний стан території, споруд та
обладнання дезпромстанції (пункту) і правильність його використання,
знезаражування й спалювання гною і сміття, стан очисних споруд і зне­
заражування стічних вод, своєчасність і якість очищення, промивання та
дезинфекції вагонів, що надійшли на дезинфекційно-промивальну стан­
цію (пункт);

- видають посвідчення встановленої форми на випуск із території
дезинфекційно-промивальної станції (пункту) вагонів після їх ветерина­
рно-санітарної обробки.

Фахівці прикордонного і транспортного пунктів державного ветери­нарного контролю мають право:

- давати керівникам господарств і громадянам - власникам тварин
обов'язкові для виконання вказівки щодо ветеринарно-санітарних, охо­
ронно-карантинних і інших заходів, спрямованих на попередження і лік­
відацію захворювань серед транспортованих, експортованих та імпор­
тованих тварин;

- безперешкодно відвідувати об'єкти ветеринарного нагляду в зоні
обслуговування, вимагати інформацію, необхідну для з'ясування епізоо­
тичного стану, виявлення причин захворювання тварин та оцінки вете­
ринарно-санітарної якості продуктів і сировини тваринного походження;

- затримувати підконтрольні службі ветеринарної медицини ван­
тажі, коли немає дозволу, виданого Департаментом ветеринарної меди­
цини з держветінспекцією Мінагрополітики України, виявлено порушення
ветеринарних вимог, неправильно оформлено ветеринарний сертифікат
або свідоцтво, коли кількість, міра, якість та упакування вантажу не від­
повідає даним, що є у ветеринарних документах, контракті, або, коли
цих документів немає, виявлено неблагополуччя тварин щодо заразних
захворювань, а також, коли викрито інші порушення ветеринарно-
санітарних вимог щодо експорту, імпорту, транзиту та внутрішньодержа­
вних перевезень тварин, продуктів і сировини тваринного походження;

- забороняти, до усунення виявлених недоліків, використання для
перевезення підконтрольних вантажів транспортних засобів, місць і за­
собів завантаження і розвантаження, зберігання продуктів та сировини
тваринного походження, у тих випадках, коли виявлено невідповідність
їх ветеринарно-санітарним вимогам або, коли є загроза шкідливого
впливу їх на стан здоров'я тварин або якість продуктів;

- накладати адміністративні стягнення або штрафи за порушення
Закону України "Про ветеринарну медицину", правил карантинування
тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог, передбачених чинним
законодавством;

- вилучати і знешкоджувати, у встановленому порядку, заборонені
для перевезення через державний кордон неблагополучні у ветеринар­
но-санітарному відношенні харчові продукти та інші.

Ветеринарно-санітарний контроль та нагляд при транспорту­ванні тварин

Тварин та продукти тваринного походження перевозять всіма ви­дами транспорту: залізничним, автомобільним, водним, повітряним. Всі види транспорту мають свої особливості, але при транспортуванні необ­хідно забезпечити виконання наступних вимог: охорона тваринницьких господарств від заносу заразних хвороб; запобігання розповсюдження хвороб транспортними засобами; недопущення захворювання, схуднен­ня та загибелі тварин при перевезенні; запобігання псуванню продуктів та сировини тваринного походження.

У відповідності з діючими правилами дозволяється перевозити здо­рових тварин з благополучних господарств. В окремих випадках дозво­ляється перевозити на м'ясокомбінати тварин, хворих заразними хворо­бами (туберкульоз, лейкоз тощо). Такий дозвіл видають управління державної ветеринарної медицини області, республіки Крим. Тварини, передбачені до транспортування, підлягають клінічному огляду, при не­обхідності, діагностичним дослідженням і профілактичним щепленням.

На тварин видається ветеринарне свідоцтво (ф.1), а на продукти тваринного походження (ф.2), які засвідчують благополуччя тварин, продуктів, сировини і місцевості з інфекційних хвороб.

Ветсвідоцтво (ф.1) дійсне на протязі 3 діб, форма 2-5 діб.

Завдання ветеринарних спеціалістів при транспортуванні:

Підготовка транспортних засобів. З цією метою можуть використо­вуватись, як спеціальні (вагони, автомобілі), які забезпечують фізіологі­чні умови при транспортуванні тварин, так і пристосовані (вагони, авто­мобілі, пароплави, літаки), але спеціально підготовлені для цієї мети.

 

 

Для транспортування продуктів тваринного походження використовують транспортні засоби з холодильним устаткуванням.

Ветеринарна служба транспортних пунктів повинна забезпечити ве­теринарно-санітарне благополуччя тварин і сировини, запобігти захво­рюванню та загибелі тварин, охорону господарств від заносу збудників заразних хвороб, проведення ветеринарних заходів при виявленні хво­рих тварин, контроль за ветеринарно-санітарною обробкою транспорт­них засобів, контроль за дотриманням правил перевозок.

Працівники транспортних пунктів оглядають тварин при заванта­женні. При виникненні підозри щодо інфекційного захворювання, заван­таження припиняють до встановлення діагнозу. Складають акт. Якщо діагноз підтвердиться, свідоцтво анулюється і власник тварин повинен забрати тварин із станції за 2 год.

Контроль за транзитними тваринами полягає в перевірці умов транспортування, годівлі, водопою, виконання обов'язків супроводжую­чими особами. Надають невідкладну допомогу хворим тваринам і про­водять невідкладні протиепізоотичні заходи. При розвантаженні діють такі ж самі вимоги, як і в місцях завантаження. При виявленні інфекцій­них захворювань повідомити головного лікаря району, на території якого знаходиться станція, і того району, звідки прибули тварини. Якщо вияв­лені сибірка, ящур, віспа овець, класична чума і бешиха свиней, грип і холера птахів повідомляють обласне управління ветмедицини і Держав­ний департамент. При виявленні карантинних хвороб на станцію накла­дається конвенційна заборона і проводяться оздоровчі заходи у відпові­дності з інструкцією.

Результатом ветеринарно-санітарного нагляду при транспор­туванні можуть бути застосовані наступні заходи:

- заборона перевезень тварин, продуктів і сировини тваринного
походження при порушенні правил перевезень;

- видалення хворих тварин під час перевезення на одній із стан­
цій, портів;

- очистка та дезінфекція транспортних засобів;

- тимчасове закриття станцій, портів;

- заборона завантаження і розвантаження;

- складання актів про порушення правил транспортування;

- конфіскація продуктів і сировини, визнаних непридатними для
використання;

- накладання штрафів на осіб, які порушують ветеринарне зако­
нодавство;

- притягнення до кримінальної відповідальності осіб, винних у роз­
повсюдженні заразних хвороб.

-

- 5.4. Організація ветеринарно-санітарного контролю

та нагляду на підприємствах м'ясопереробної

та сировинної промисловості

Ветеринарно-санітарний контроль на м'ясопереробних підприємст­вах виконують ветеринарні спеціалісти відділу ветеринарно-виробни­чого контролю (ВВВК).

ВВВК - самостійний структурний підрозділ підприємства, в склад якого входять лікарі ветеринарної медицини, ветфельдшери, санітари, трихінелоскопісти, термометристи, дезінфектори, співробітники вироб­ничої лабораторії. Відділ очолює лікар ветмедицини - начальник ВВВК. Начальник ВВВК підпорядкований безпосередньо директору підприємс­тва, а в спеціальних питаннях - державному інспектору ветеринарної медицини. Спеціалісти ветеринарної медицини призначаються на поса­ду та звільняються з посади за погодженням з головним державним ін­спектором ветеринарної медицини району, міста, області після прове­дення атестації в порядку, встановленому Державним департаментом ветеринарної медицини.

Ветеринарно-санітарний нагляд на підприємствах м'ясопереробної промисловості проводять державні інспектори ветеринарної медицини.

Ветконтроль на цих підприємствах здійснюється на всіх етапах ви­робництва - від завезення тварин до відгрузки готової продукції спожи­вачам. В систему ветконтролю входять наступні етапи:

1. Приймання тварин - перевірка документації, попередній клініч­
ний огляд, виділення хворих.

2. Утримання тварин на базі - передзабійний клінічний огляд, ви­
тримування на голодній дієті, виділення хворих.

3. В цехах первинної переробки - ветсанекспертиза туш, голів, лі­
вера, відбір проб для трихінелоскопії, клеймування туш.

Ветеринарним законодавством заборонено забивати і допускати до переробки туші тварин, хворих або підозрілих в захворюванні сибіркою, емкаром, сапом, чумою великої рогатої худоби, свиней і верблюдів, ска­зом, злоякісним набряком, брадзотом та ентеротоксемією овець, туля­ремією, ботулізмом і тварин на стадії агонії.

Якщо в процесі переробки виявляється одне з вищеназваних за­хворювань, то наказом начальника ВВВК конвеєр зупиняється і прово­дяться заходи, передбачені інструкцією при цьому захворюванні. Якщо директор не згоден з рішенням ВВВК про зупинку випуску продукції, рі­шення останнього не відміняється, а конфлікт вирішує головний держа­вний інспектор ветеринарної медицини.При таких інфекційних захворюваннях, як туберкульоз, лейкоз, бру­цельоз забій тварин проводять на санітарній бойні, або ж визначається один день для забою тварин на конвеєрі з усього району. Після забою всіх хворих тварин проводиться ретельна очистка та дезинфекція забій­ного цеху і в подальшому робота ведеться у звичному режимі.

В забійному цеху також проводиться контроль за правилами збору крові, кишкової сировини.

Ветеринарно-санітарний контроль у холодильнику здійснює лікар ветеринарної медицини, в обов'язки якого входить контроль продуктів, які поступають для зберігання, режиму охолодження, зберігання та сані­тарного стану холодильних камер, визначення термінів реалізації, перед відправкою в торгівельну мережу та транспортних засобів, на яких заво­зять продукцію в торгівельну мережу.

На м'ясопереробних підприємствах ведуться наступні журнали обліку:

1. Журнал огляду тварин при завезенні.

2. Журнал обліку ветсанекспертизи м'яса та продуктів.

3. Журнал обліку трихінелоскопії свинячих туш.

4. Журнал обліку лабораторних досліджень.

5. Журнал обліку тварин, забитих на санбойні.

6. Журнал обліку дезинфекції.

На забійних пунктах господарств та населених пунктів ветеринарно-санітарний контроль проводять лікарі ветеринарної медицини, які закрі­плені для їх обслуговування головним інспектором району (міста). Вони контролюють санітарний стан приміщень та обладнання, проводять пе-редзабійний клінічний огляд тварин та експертизу туш.

Вимушений забій проводиться у всіх випадках з дозволу лікаря ве­теринарної медицини, обов'язковим при вимушеному забої тварин є ба­ктеріологічне дослідження туш.

Последнее изменение этой страницы: 2016-07-23

lectmania.ru. Все права принадлежат авторам данных материалов. В случае нарушения авторского права напишите нам сюда...